Rewolucja w systemie finansowym: Nowa era walut cyfrowych emitowanych przez bank centralny